توانبخشی

share

ورزش دیسک کمر ویلیامز نام دسته ای از حرکات نرمشی است که در پیشگیری و درمان کمردرد  همچنیندرمان دیسک کمر مورد استفاده قرار میگیرد. ورزش های ویلیامز را باید به مدت کافی انجام داد تا تاثیر آنها ظاهر شود. این نرمش ها را باید در ابتدا از مقادیر و با شدت های کم انجام داد تا به عضلات و رباط ها فشار زیادی وارد نشود. ورزش های ویلیامز بیش از درمان در پیشگیری کمر درد موثر هستند.

share

امروزه به دلیل کار بیش از حد در پشت کامپیوتر ، کمتر کسی وجود دارد که درد کمر را تجربه نکرده باشد.در اینجا 18 حرکت را به شما معرفی می کنیم تا در طول روز آنها را انجام دهید تا این درد کاهش پیدا کند.  

share

شنوائی شناسی در لغت به معنای شناخت ، بررسی و تحقیق در زمینه شنوائی می باشد که مسائلی از قبیل سنجش کمی و کیفی شنوائی و ارزیا بی اختلالات از نظر تعیین محل ضایعه و همچنین اقدامات توانبخشی نظر تجویز و ارزیابی مشخصات الکترواکو ستیکی وسایل کمک شنوائی نظیر سمعک وتربیت شنوائی را در بر می گیرد.

صفحه‌ها