دوران شیردهی / شیر مادر

share

 تعدادی از گیاهان با مکانیسم‌های مختلف و اکثراً از طریق تحریک غدد تولید شیر باعث افزایش شیر مادران شیرده می‌شوند...

share

نکات مهم: اولین شیری که تولید  می شود ماده ای زرد یا لیمویی وغلیظ است که حاوی مقادیر قابل توجهی مواد مغذی  مناسب و نیز عوامل ضدمیکروبی و ایمنی بخش می باشد.  این ماده به آسم آغوز  یا کلستروم  نامیده می شود.

صفحه‌ها