دوران شیردهی / شیر مادر

share

زرد شدن نوزاد که معمولا در روز دوم یا سوم تولد ظاهر شده و روز دهم برطرف می گردد زردي فیزیولوژیک نامیده می شود و بسیار شایع است و حاکی از بیماري نمی باشد. در بیشتر نوزادان مبتلا به زردي و افزایش بیلی روبین، تغذیه با شیر مادر می تواند و باید بدون وقفه ادامه یابد. آغوز به دفع مدفوع اولیه نوزاد و در نتیجه دفع بیلی روبین اضافی از بدن نوزاد و کاهش زردي او کمک می کند. در شرایط خاص و نادر که زردي بسیار شدید می باشد ممکن است نیاز به قطع موقت شیردهی باشد. براي حفظ تداوم تولید شیر و تغذیه طفل، در زمان جدایی از شیرخوار باید شیرتان را مرتب با دست یا شیردوش بدوشید.

share

به طور کلی توصیه میشود مصرف دارو توسط مادر بلافاصله بعد از اتمام یک وعده شیردادن باشد. و در مورد داروهایی که یک بار در شبانه روز مصرف میشوند بهتر است زمان مصرف، قبل از طولانیترین خواب کودك باشد که معمولاً در شب است

share

در دیابت وابسته به انسولین (نوع یک) باید تزریق روزانه را انجام داده و رژیم غذایی را رعایت کنید. شیر دادن مزایاي فراوانی براي مادران دیابتیک دارد. از جمله:آرامش مادر،کاهش ابتلا شیرخوار در آینده به دیابت،کاهش بروز عفونت ها در شیرخوار، کنترل بهتر دیابت... شروع تغذیه با شیرمادر بلافاصله پس از زایمان از کاهش قند خون نوزاد جلوگیري می کند. مادر دیابتیک در دوران بارداري و شیردهی به مراقبت هاي دقیق نیاز دارد. مشورت با پزشک متخصص زنان،رژیم درمانی و متخصص کودکان ضروري است

share

حاملگی بعد از درمان سرطان پستان ، سبب افزایش خطر عود سرطان نشده است و این موضوع حتی ممکن است به عنوان مزیتی براي بقاء بیمار مطرح باشد. توصیه می شود که زنان تا 5 سال بعد از درمان سرطان پستان حامله نشوند . اگر زنی زودتر از این مدت حامله شود، معمولاً قادر به شیردهی به شیرخوار به کمک پستان سالم و غیرسرطانی خود می باشد و در برخی موارد اگر جراحی یا رادیوتراپی مشکلی بوجود نیاورده ، می تواند از هر دو پستان شیر بدهد. البته رادیوتراپی بعد از توده برداري ممکن است منجر به تولید ناکافی شیر در پستان بیمار شود.مادران مبتلا به سرطان پستان نباید درمان خود را به تعویق اندازند.

share

در مادرانی که فقط تست آنان مثبت است و سل فعال ندارند تغذیه کودك با شیرمادر بلامانع است. اگر مبتلا به سل فعال هستید، نوزاد باید بلافاصله پس از تولد از مادر جدا شود زیرا انتقال میکروب سل از طریق تنفس است. چون میکروب سل در شیر ترشح نمیشود لذا میتوانید  شیرتان را بدوشید تا توسط فرد دیگري به نوزاد داده شود. به محضشروع درمان و تشخیصغیر واگیر بودن بیماري یعنی منفی شدن خلط مادر که معمولاً تا 2 هفته پس از شروع درمان طول میکشد تغذیه مستقیم هم میتواند شروع شود

share

گرچه ویروس تبخال براي نوزاد کشنده است و تبخال ژنیتال می تواند به پستان منتقل شود، اما اگر زخم پوشیده شود و دور از دسترس و تماس کودك قرار گیرد، شیردهی بلامانع است. شستن دستها قبل از بغل کردن شیرخوار و همچنین بعد از هر بارتماس با زخم ضروري است. در صورتی که ضایعه تبخال روي پستان باشد ولی بتوان با پوشاندن آن را دور از دسترس کودك قرار داد، شیردهی بلامانع است. اگر ضایعه روي نوك یا هاله پستان باشد، قطع موقت شیردهی از پستان تا بهبود ضایعه لازم است.

صفحه‌ها