دوران شیردهی / شیر مادر

share

 نوزاد تازه متولد شده بسیار آسیب پذیر و حساس می‌‌باشد لذا شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول تولد کلید تداوم شیردهی و سلامت کودك در سالهای بعدی زندگی وی خواهد بود. شیرمادر ترکیبی پیچیده و بسیار کامل از نظر مواد مغذی و ترکیباتی بیولوژیکی فعال موجود در آن می‌‌باشد به گونه ای که سازمان جهانی بهداشت و آکادمی متخصصین اطفال آمریکا تغذیه انحصاری با شیر مادر را در 6 ماه اول زندگی به منظور تضمین رشد و سلامتی نوزاد ضروری می‌‌دانند.

share

کلیه داروها یی که برای درمان یک نوزاد تجویز می گردند را می توان از طریق شیر مادر بدون اثرات جانبی مصرف نمود . عواملی که تاثیر دارو درمانی مادر را بر روی شیر خوار مشخص می نماید، شامل نحوه مصرف دارو، دوزاژ وزن مولکولی و خاصیت باند به پروتئین است. بعضی از داروها، بطور کلی نمی بایست تجویز شوند. این داروها شامل ترکیبات  رادیواکتیو و آنتی متابولیت ها ، لیتیوم و چند داروی آنتی تیروئید می باشند. به مادر می بایست توصیه شود که از مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری کند. مانند مصرف الکل ، نیکوتین ، کافئین و داروهایی که بدون نسخه در دسترس قرار داده می شوند .

share

ظروف شیشه اي اولین انتخاب و ظروف پلاستیکی سخت شفاف دومین انتخاب براي ذخیره کردن شیر است. لیوان و بطري که براي دوشیدن و ذخیره کردن شیر مورد استفاده قرار می گیرند ، همیشه باید قبلا جوشانده شوند و پس از خنک شدن مورد استفاده قرار گیرند. شیر دوشیده شده را باید بلافاصله داخل یخچال و یا فریزر قرار داد.

share

از شیردوش هاي برقی به صورت تکی یا دو تایی ( جهت دوشیدن همزمان پستان ها) نیز می توانید استفاده کنید که قابل استریل درآب جوش بوده ، با برق و باطري کار می کنند و قدرت مکش آنها خوب است و بدون هیچگونه درد و ناراحتی مقدار بیشتري شیر را در زمان بسیار کمتري از پستان هاي مادر می دوشند

share

گاه لازم است شیرتان را بدوشید و با فنجان، استکان، قاشق، قطره چکان، سرنگ و یا حتی لوله به کودك بخورانید. از جمله در مورد نوزاد نارس و یا بیماري که در بیمارستان بستري است و از طریق لوله ،سرنگ ،فنجان و غیره تغذیه می شود، براي تغذیه شیرخوارانی که به دلیل نقایص جسمی لب و دهان و امثال آن قادر به مکیدن نیستند، مادري که در خارج از منزل اشتغال داشته و به هیچ وجه امکان تغذیه مستقیم در ساعت کار براي او وجود ندارد، براي جلوگیري از احتقان پستان یا درشرایط و موارد خاص و معدودي که به دلیل بیماري مادر و یا کودك و یا هر علت دیگري مکیدن و تخلیه پستان توسط کودك براي مدتی مقدور نباشد.

share

بهترین راه براي تشخیص کفایت شیرمادر، افزایش وزن شیرخوار و ترسیم منحنی رشد او می باشد. از پزشک و کارکنان مرکز بهداشتی درمانی بخواهید که در هر بار مراجعه منحنی رشد فرزندتان را روي کارت رشد او رسم کرده و به شما توضیح دهند. 7 درصد وزن تولدشان را از دست می دهند اگر این امر در بررسی که پزشک - معمولا نوزادان در روزهاي اول تولد به مقدار 10 انجام می دهد، بدون علائم کم آبی و بیماري نوزاد باشد، طبیعی است و پس از چند روز که بین نوزادان متفاوت است (در دو و حداکثر سه هفتگی) به وزن تولد خود می رسند. سپس حدود 500 گرم(یا بیشتر) افزایش وزن در ماه مطلوب است. اما وزن

صفحه‌ها