رشد و تکامل

share

اگر شما به یک زبان خارجی  صحبت می کنید ، آن را در منزل به کار ببرید.

share

نکات مهم: در بعضی از خانواده ها بطور ارثی ممکن است کودک خیلی زود و یا دیر راه بیفتد.
 

صفحه‌ها