رشد و تکامل

share

يك كودك در سن 6 ماهگي مي تواند از كتاب ها لذت ببرد. در اينجا به مواردي اشاره مي كنيم كه شما مي توانيد به كودكتان در سنين مختلف ياد بدهيد تا كتاب ها و كلمات را دوست بدارد.
 

share

پزشک اطفال شما می تواند به شما توصیه کند که چگونه با درگیری های مخصوص والدین دو قلو ها مواجه شوید . او همچنین می تواند به شما کتاب های مفیدی پیشنهاد کند یا شما را به ارگان هایی که به والدین چند قلو ها کمک می کنند ارجاع دهد .
 

share

دو قلو ها همیشه در مورد جدا شدن خوشحال نیستند مخصوصا اگر آن ها عادت های بازی عمیقی را بنیان گذاشته باشند و ائتلاف یکدیگر را ترجیح دهند . به همین علت .....

share

همان قدر که آن ها از نظر فیزیکی شبیه اند ، از نظر عاطفی متفاوت اند ، ودر راستای رشد موفق و محافظت فردی ، نیاز است شما آن ها را متفاوت حمایت کنید
 

صفحه‌ها