رشد و تکامل

share

ضمایر مناسب  مانند این و آن را همراه اسامی به کار می برد.
در صورتیکه  از او درخواست کنیم عروسکش را بخواباند او را در آغوش  گرفته یا روی  پا می خواباند .

share

در حدود پنج دقیقه  برای شنیدن داستان سکوت می کند برای اینکه توجه بچه کامل باشد می توانید قسمتهایی از داستان را بصورت سئوال از او بپرسید ، کتابهای خاصی برای این کار تهیه شده که کودک با دیدن  تصاویر بخشی از قصه خوانی را اجرا می کند.
دختر و پسر را تشخیص می دهد ، موقع معرفی  دوستانش  در مهمانی به او بگویید  سارا دختر خوبی است.  آرش پسر باهوشی بنظر می رسد . یا بازی ترتیب دهید که پسرها یک طرف  بایستند و دخترها طرف دیگر.

share

در هنگام نقاشی کردن کاغذش را به خوبی نگه می دارد.  تسلط کودک بر کارش  را به او یادآوری نمایید و با در خواست کشیدن خطوط  روی کاغذ دقت کنید که بدون ضربه زدن با ملایمت  این کار را انجام می دهد.
روی صفحه ی بازی ده میخ  را سرجای خود قرار می دهد. اشکال مختلف دایره ، مربع و مثلث را نیز در جاهای مناسب خود روی صفحه جاسازی می کند.

share

بی هوا می دود و این سو و آن سو می رود.  در حین دویدن  تعادل کاملی ندارد ولی از راه  رفتن معمولی  سریعتر  حرکت می کند. می توانیم  او را هدایت کنیم تا مثلاً از داخل کشوی  لباس هایش  جورابش  را پیدا کند  و بیاورد  یا توپش را از سبد در آورد  وبیاورد  تا با هم بازی کنیم.

صفحه‌ها