رشد و تکامل

share

بی هوا می دود و این سو و آن سو می رود.  در حین دویدن  تعادل کاملی ندارد ولی از راه  رفتن معمولی  سریعتر  حرکت می کند. می توانیم  او را هدایت کنیم تا مثلاً از داخل کشوی  لباس هایش  جورابش  را پیدا کند  و بیاورد  یا توپش را از سبد در آورد  وبیاورد  تا با هم بازی کنیم.

share

اگر در هنگام قدم زدن در محدوده ی خانه ی خود یکی از همسایه ها یا اقوام را ببینید کودک عکس العمل  مناسبی در مورد شناختن  آشنایان از خود نشان می دهد.
پس از بازکردن بند کفشش می تواند آن را از پایش در آورد بهتر است  اول با کفش  برادر یا خواهر بزرگترش این کار  را تمرین  کنید که کاملاً گشاد باشد و حرکت پا در هنگام  در آوردن کفش را تجربه  کند یا قسمتی  از پا را شما با حرکت در آورید و از او بخواهید  آن را کامل کند.  بهتر است بچه روی صندلی  نشسته و پاهایش آویزان باشد . در حین بازی او را تشویق کنید که کفش عروسکش را از پای او خارج کند.

share

در این سن ، شیرخوار برای کلمات جایگزین های خاصی دارد مثلاً لغات خاصی را به جای اسم ، خواهر و برادرش به کار می برد و از صداهای م ، ب ، پ ، به خوبی استفاده می کند.
می تواند پدر و مادرش را در بغل بگیرد و احساس شعف کند.

 

share

می تواند از حرکات و رفتار شما بفهمد که موقع انجام چه کاری است ؟ مثلاً موقع رفتن  به حمام  شانه و حوله  و لباسهای خود را آماده می کنیم  یا در موقع رفتن  به خارج از منزل لباسهای خاصی می پوشم عطر می زنیم یا کفش به پا می کنیم
 

صفحه‌ها