روانشناسی

share

در ارتباط والدین با فرزندان، سه سبک فرزندپروری عمده وجود دارد : 1- مستبدانه  2- مساوات طلبانه  3- سهل گیرانه.

share

روانشناسان می گویند: گرمای شدید یکی از 60 عامل شناخته شده ایجادکننده استرس است که سبب بروز رفتارهایی از جمله پرخاشگری و نزاع می شود؛ این درحالی است که با مدیریت و کنترل این عامل و شناخت علایم آن می توان به راحتی از بروز اینگونه رفتارهای ضداجتماعی پیشگیری کرد.

share

خودبیمار انگاری (Hypochondriasis) چنین تعریف شده است: اشتغال ذهنی بیمار با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی مبنی بر ابتلا به یک بیماری جدی.

share

موضوع اصلی درنمایش روانی (Psychodrama)، نقش بازی کردن است. یعنی ایفای نقش شخص یا چیزی دیگر و یا خود در موقعیت های مختلف.

share

روی يكی از صندلی های پارك بنشينيد و به محوطه بازی كودكان دقت كنيد. بچه‌ها را كه در حال دويدن، پريدن يا بالارفتن از اسباب‌بازی ها هستند،‌ نگاه كنيد ... پيداكردن بچه‌هايی كه با جسارت بيشتری از وسايل بازی استفاده می كنند، اصلا سخت نيست. انگار قدم‌هايشان را محكم‌تر برمی دارند و از اينكه هر كدام از وسايل بازی جديد را حتی برای اولين‌بار امتحان كنند، ترسی ندارند، اما بچه‌هایی را هم مي‌توانيد ببينيد كه براي قدم برداشتن حتی در سطح صاف از پدر و مادرشان كمك می خواهند. اين تفاوت بارز رفتار به عقيده روان‌شناسان به دليل خصوصيتی به نام «اعتمادبه‌نفس» است .

share

آیا کودک شما، لحظات خاص، اسباب بازی مخصوص یا اولین گردش و پیاده روی مثل رفتن به باغ وحش را به خاطر خواهد داشت.  در حالیکه نوزاد بعدها در زندگی اش قادر به یادآوری آن خاطرات نیست، اما تجربیات می توانند در رشد و پرورش او نقش حیاتی ایفا کنند.

صفحه‌ها