روانشناسی

share

همیشه باید به کودکان اجازه داد تا در کارهای خانه کمک و همیار پدر و مادر باشند و بگذارید از همان دوران کودکی مسئولیت پذیر کارهای خود باشند .

share

  بسیاری از کودکان خودشان به رختخواب می‌روند و می‌خوابند، ولی بسیاری از آن‌ها به کمک پدر و مادر نیاز دارند تا بتوانند راحت‌تر بخوابند . نوزادان بیشتر اوقات خواب هستند. شاید بندرت در طول شبانه‌روز بیدار بمانند، اما تدریجاً ساعت‌های خوابشان کمتر می‌شود. آن‌ها نیاز شدیدی به خواب و استراحت کامل دارند. زمانی که نوزاد به چهار ماهگی می‌رسد، ممکن است در شب بین 8 ـ6 ساعت بخوابد، وقتی هم که به شش ماهگی می‌رسد، ممکن است بین 12ـ 10 ساعت بخوابد .

share

نگرانی های مرتبط با امتحان درمدارس و مراکز آموزشی و استرس حاصل از آن یکی از چالش های مهم دانش آموزان و خانواده های آنها به ویژه در پایان سال تحصیلی است. موضوعی که برخی پزشکان ،آن را به شرط کنترل و هدایت و به کارگیری از روش های آرامش بخش ، برای کسب نتایج بهتر آموزشی مفید می دانند.  

share

  عدم كنترل ادرار يكی از شايعترين علل مراجعه به روانپزشك يا متخصص كودكان می باشد.

share

bruxism واژه ای علمی برای سائیدن دندانها یا فشردن دو فک بهم به خصوص در حین خواب یا تحت فشار روحی است . این واژه از کلمه یونانی ( by chein ) به معنای دندان قروچه گرفته شده است . clenching یک نوع شایع از براکسیسم است و عبارت است از بستن غیرعمدی دندانها روی هم در وضعیت جویدن که شدت حرکات عمومی آن تا ۱۴ برابر حالت نرمال است .

share

توجه در ارتباط متقابل با ادراك است، اگر موضوعی موردتوجه قرار نگيرد، درك نخواهد شد.توجه فعاليت ذهنی خاصی است كه بنابر ماهيت پديده ی مورد نظر و ويژگيهای فردی در شخص ايجاد ميشود. بنابراين مجموعه ای است متشكل از : 1- سلامت اندامهای گيرنده ی حسی و تماس با پديده ی مورد توجه . 2 - دريافت ويژگيها و خصوصيات مربوط به آن كه خود تحت تاثير ماهيت و گوناگونی شیء و توانمندی ذهنی ، ويژگيهای شخصيتی، آموخته ها و تجارب قبلی فرد ميباشد . مراحل توجه : 1 - توجه بيش از حد انحصاری :

صفحه‌ها