روانشناسی

share

در دوران کودکی، عادت خوابیدن، معمولاً با سختی صورت می گیرد. 

share

برای اینکه در دوران بزرگسالی فردی سازگار باشیم, ضرورتی ندارد که دوران کودکی بی عیب و نقصی را پشت سر بگذاریم. به عنوان مثال وینی کات یکی از روانشناسان مشهور خاطر نشان می کند: لازم نیست محیط دوران کودکی بری از عیب و نقص باشد, بلکه بایستی به اندازه ی کافی خوب باشد.      

صفحه‌ها