سلامت فردی

share

از چرخاندن دورانی گردن دوری کنید
 

share

گرچه مكانيسم دقيق سرفه ناشي از ACEIs شناخته نشده است اما علت اين سرفه ها را به تجمع  برادي كينين، ماده P و پروستاگلاندين ها در ريه ها نسبت مي دهند. اين عارضه در 5 تا 20 درصد بيماران مشاهده مي شود وزنان سه برابر بيشتر از مردان درمعرض اين عارضه مي باشند.
 

share

. همه ی ما روزانه در معرض مقدار کمی اشعه متصاعد شده از خاک، سنگ ها، هوا، آب و اشعه های کیهانی قرار داریم. بیشتر مردم در معرض اشعه های بیشتری از محیط به نسبت این تست ها می باشند.
 

share

كوتريموكسازول در كودكان كمتر از 2 ماه نبايد مصرف شود. ايمني و اثر بخشي استفاده مكرر كوتريموكسازول در كودكان كمتر از 2 سال به جز عفونت Pneumocystis carinii بطور كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است.
 

صفحه‌ها