نوزادان نارس

share

کاشت حلزون وسیله ای است برای افرادی که از سمعکهای بسیار قوی هم نمی توانند استفاده بهینه داشته باشند تا از طریق این وسیله بتوانند صداهای اطراف خودشان را شنیده و بتوانند گفتار دیگران را بدون لبخوانی بهتر درک کرده و تاحدودی از وسایلی مثل تلفن استفاده کنند .

سیستم کاشت حلزون امواج صوتی اکوستیکی را به امواج الکتریکی تبدیل کرده وبلافاصله به عصب شنوائی در گوش داخلی منتقل می نماید؛ عصب شنوائی بوسیله این امواج الکتریکی تحریک شده و ایمپالسهای عصبی را به مغز منتقل می کندودر نتیجه باعث درک اصوات می شود.

share

نوزادان برای یافتن حس امنیت  نیاز به لمس و محبت دارند. به نظر می ر سد ماساژ و لمس نوزاد یک راه حل عملی برای حل مشکلاتی چون بیقراری ، گریه ها مداوم وبیخوابی است . به کمک ماساژ نوزاد ، والدین نیز اعتماد به نفس بیشتری در مراقبت ازنوزاد پیدا می کنند و به علاوه از طریق واکنش هایی که نوازد به لمس نشان می دهد و درک و پاسخ  به این واکنشها از طرف والدین ،ارتباط مثبت عاطفی بین آنها برقرار می شود. تماس پوستی از راه ماساژ یکی از روشهای ارتقای تکامل و نمو مغزی می باشد.

share

زردی دوره نوزادی یکی از بیماریهای شایع دوره نوزادی می باشد که اگر میزان آن از محدوده خاصی بیشتر شود باعث آسیب های جدی مغزی و عصبی به نوزادان میگردد.
معمولا زردی نوزادان در طی دو هفته اول زندگی برطرف می گردد ولی در صورتی که زردی نوزادی بعد از دوهفتگی در نوزادان رسیده وبعد از سه هفتگی در نوزادان نارس ادامه یابد آن را اصطلاحا زردی طول کشیده می گویند.
معمولا در این موارد شدت زردی کمتراز مقداری هست که باعث آسیب مغزی شود ولی نکته مهمی که وجود دارد بررسی علت ادامه زردی دراین نوزادان می باشدکه باید دراین موارد حتما صورت پذیرد.

share

خطر بروز بیماری های دهان و دندان در نوزادان نارس به علل مختلف بيشتر از نوزادان رسیده/ترم است.
 

share

پیوند اولیه بین مادر و نوزاد برقرار می گردد و بچه ثبات خلقی بهتری در دراز مدت پیدا می کند . این نوع مراقبت بچه را از اثرات مضر انکوباتور حفظ می کند .
 

صفحه‌ها