نوزادان نارس

share

بارداری به طور طبيعی حدود ۴٠ هفته طول می کشد. نوزادی که ٣ هفته یا بيشتر زودتر از این زمان (کمتر از 37 هفته ) متولد شود، نارس به حساب می آید
.نوزادانی که نزدیک به زمان ۴٠ هفته به دنيا بيایند، مشکلات کمتری خواهد داشت.
نوزادانی که زودتر و نزدیک به ٣٢ هفتگی)اندکی بيش از ٧ ماهگی( متولد می شوند،معمولا  نمی توانند به خودی خود بخورند، تنفس کنند، گرمای بدن شان را حفظ کنند .اما پس از اینکه به این نوزادان زمان داده شد تا رشد کنند، اغلب آنها می توانند بيمارستان را ترک کنند.

share

ممکن است متوجه شوید که نوزاد نارس شما گریه نمی‌ کند یا به آرامی گریه می ‌کند و حتی در تنفس مشکل دارد که علت این امر نارس بودن سیستم تنفسی او است.
برای اطمینان از وضعیت تنفس، نوزاد نارس شما تحت نظر و مراقبت پزشک قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم و بنا به تشخیص پزشک متخصص کودکان و نوزادان، ممکن است به بخش مراقبت‌ های ویژه نوزادان که مجهز به دستگاه‌ ها و وسایل مناسب برای نگهداری نوزادان نارس است، ‌منتقل شود.

share

حدود 8 تا 10 درصد نوزادان متولد شده، نارس هستند(قبل از هفته 37 بارداری متولد شده‌ اند). با توجه به این که بسیاری از این نوزادان قبل از این که آمادگی کامل برای زندگی خارج رحمی پیدا کنند متولد می‌ شوند، دچار مشکلاتی خواهند شد و به همین علت احتیاج به توجه خاص پزشکی و کمک فوری بعد از زایمان دارند.
بر اساس میزان نارسی نوزاد، ممکن است متخصص کودکان از فوق تخصص نوزادان نیز کمک بگیرد. این شخص تخصص خاصی در مراقبت از نوزادان نارس دارد و در تصمیم ‌گیری برای اقدامات لازم و درمان‌ های مربوطه نیز کمک خواهد کرد.

share

سازمان بهداشت جهاني، تغذيه انحصاري با شيرمادر را براي حداقل 4 ماه اول زندگي شيرخوار و در صورت امکان 6 ماه اول عمر توصيه ميکند و تغذيه با شيرمادر را از طريق بيمارستانهاي دوستدار کودک حمايت مي کند.
با اين وجود هنوز هم در شيرخواران زيادي شير مادر در هفته هاي اول يا ماه هاي اول قطع ميشود که باعث افزايش خطر بيماري، سوء تغذيه و مرگ آنها ميشود.

صفحه‌ها