نوزادان نارس

share

سازمان بهداشت جهاني، تغذيه انحصاري با شيرمادر را براي حداقل 4 ماه اول زندگي شيرخوار و در صورت امکان 6 ماه اول عمر توصيه ميکند و تغذيه با شيرمادر را از طريق بيمارستانهاي دوستدار کودک حمايت مي کند.
با اين وجود هنوز هم در شيرخواران زيادي شير مادر در هفته هاي اول يا ماه هاي اول قطع ميشود که باعث افزايش خطر بيماري، سوء تغذيه و مرگ آنها ميشود.

share

این بیماری که  معمولا در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان یا ان – آآی –سی –یو اتفاق می افتد باعث اتساع شکم-بدی حال عمومی –مشکلات تنفسی-مشکلات خونی-دفع مدفوع خونی وحتی دربرخی مواقع پارگی روده ها میشود .
درمان آن استراحت دادن به روده ها وعدم تغذیه ازراه خوراکی بین 3 تا 15 روز واستفاده از آنتی بیوتیک هاوسایر درمانهای حمایتی ودربرخی مواقع جراحی است.
نکته مهم این است که بعدازشروع تغذیه خورکی درسیر درمان حتما باید از شیر مادر برای تغذیه این نوزادان استفاده نمودوازاستفاده از شیر خشک پرهیز نمود .

share

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از 10 درصد کودکان در سراسر دنیا نارس متولد می شوند (تولد زود هنگام) که مهمترین علت مرگ کودکان کمتر از 5 سال است.
 

share

با توجه به اینکه نوزاد انسان برای اینکه رشد مناسبی داشته باشد باید به مدت حدوداً40 -37 هفته زندگی داخل رحمی داشته باشد درصورتی که زودتر از این زمان بدنیا بیاید اجزا مختلف بدن وی رشدمناسب وقابل قبولی نخواهد داشت وزن کم و جثه کوچک و ضعیف تر داشته و اجزاء مختلف بدون وی بدرستی عمل نخواهد کرد واین مشکلات باعث خواهد شد تا بیماریهای مختلفی وی را تهید کند .


دوران حاملگی بطور طبیعی 40 هفته بطول می انجامد


نوزادان نارس به نوزدانی که قبل از هفته 37 بارداری بدنیا می آیند اطلاق می شود.

صفحه‌ها