نوزادان نارس

share


4-مراقبت آغوشی وزن گیری نوزاد را سریعتر می کند:
رشد کلی نوزاد ووزن گیری وی در طول مراقبت آغوشی بهبود می یابد. در طی مراقبت آغوشی وزن گیری این نوزادان نسبت به نوزادانی که در انکوباتورنگهداری می شوند و از این مراقبت محرومند ، افزایش یافته بطوری که ممکن است حتی به 30 گرم در روز هم برسد.

share

1-مراقبت آغوشی سبب برقراری ارتباط عاطفی زودتر و بهتر بین والدین و نوزاد می شود:
در طی مراقبت آغوشی ارتباط تنگاتنگ و زود هنگام از قبیل تماس پوست با پوست و چشم با چشم سبب برقراری ارتباط عاطفی زودتر و بهتر والدین و نوزادبخصوص مادر می شود.

share

• تماس پوست با پوست به تدریج  شروع وافزوده شود به طوری که باتغییر ملایم از مراقبت متناوب به مراقبت آغوشی مداوم پیش رفت . بهتراست اولین مراقبت حداقل بین 30 تا 60 دقیقه طول کشیده و یک بار در روز باشد . به تدریج  طول مدت  آن را به حداقل 1 تا 3 ساعت و دفعات آن حداقل به 3 بار در روز افزایش یابد. از آنجایی که برداشتن وگذاشتن مکرر برای نوزادخیلی تنش زا است ، باید از انجام مراقبت آغوشی کمتر از نیم تا یک ساعت خودداری شود.

share

مراقبت آغوشی یک روش مراقبتی طبیعی ، آسان و عاطفی است که در طی آن نوزاد در تماس پوست با پوست برروی سینه والدین بخصوص  مادر ، قرار می گیرد. مطالعات متعددی  در سالهای اخیر  اثرات مفید آن را درنوزادان رسیده نشان داده است و این روش به ویژه در بهبودی ومراقبت ازنوزادان نارس وکم وزن ( کمتر از 2500 گرم ) بسیار مفید است  و به عنوان یک روش  درمانی – تکمیلی به طور موثر ، کاربرد است.

صفحه‌ها