گفتار درمانی

share

رویکرد گفتار کشیده که در کودکان مدرسه رو از سطح گفتار محاوره شروع میشود؛ باید در اولین فرصت به سطح گفتا ر روایتی تغییر کند. 

share

مایوفاکشنال تراپی یک رویکرد کلی نگر است که عدم توازن ماهیچه های دهانی صورتی را اصلاح می کند به طوری که عملکرد ماهیچه ها متناسب با برهم کنش های کل سیستم بدن باشد.

share

برای اطمينان از شنوايي نوزاد يک تست شنوايي در بيمارستان انجام مي شود. اين تست کامل شدن شنوايي نوزاد را نشان مي دهد.

share

محققان کالج برن مار پنسیلوانیا فهرستی از ۲۵ کلمه ای که کودکان یک تا سه سال باید آنها را فرابگیرند، ارائه کردند.

صفحه‌ها