گفتار درمانی

share

یک گفتار درمان سعی می‌کند که به شیوه‌های غیرپزشکی و بدون استفاده از دارو آسیب ایجاد شده را درمان کند اما طول درمان و نحوه درمان متفاوت خواهد بود .

share

موتیسم یا صحبت نکردن اختیاری از اختلالات روانپزشکی است که علامت بارز آن امتناع از صحبت کردن است. موتیسم افرادی هستند که از نظر ذهنی سالم اند ولی از ارتباط کلامی با دیگران امتناع میکنند .
کودک از نظر زبانی طبیعی است اما از صحبت در موقعیتهای اجتماعی و یا برخی افراد خاص اجتناب میکند، سن شروع ان ۴تا۸ سالگی است، شیوع آن در دخترها بیشتر از پسرهاست و در هر طبقه اجتماعی مشاهده میشود .

 

  • ۴نوع موتیسم مطرح شده است :

 

share

محیط خانوادگی از نظر طرز برخورد با کوششهای گفتاری کودک حائز اهمیت فراوان است و میتواند باعث رشد سریعتر یا کندشدن رشد گفتار گردد. میدانیم در ابتدا غان و غونهای کودک امری فیزیولوژیک و غیرارادی است ولی کودک از آنها لذت میبرد و به تدریج آنها را افزایش داده و نهایتا به گفتار میرسد. ولی در این مسیر پاسخهای اطرافیان میتواند مشوق کودک باشد. اگر اطرافیان با این پدیده با روی خوش و مشوقانه برخورد کنند، در تسریع رشد گفتار کمک بزرگی کرده اند.ولی اگر نسبت به آن با بی تفاوتی و احتمالا بی صبری برخورد نمایند، باعث کندشدن رشد آن خواهند شد.

صفحه‌ها