گفتار درمانی

share

محیط خانوادگی از نظر طرز برخورد با کوششهای گفتاری کودک حائز اهمیت فراوان است و میتواند باعث رشد سریعتر یا کندشدن رشد گفتار گردد. میدانیم در ابتدا غان و غونهای کودک امری فیزیولوژیک و غیرارادی است ولی کودک از آنها لذت میبرد و به تدریج آنها را افزایش داده و نهایتا به گفتار میرسد. ولی در این مسیر پاسخهای اطرافیان میتواند مشوق کودک باشد. اگر اطرافیان با این پدیده با روی خوش و مشوقانه برخورد کنند، در تسریع رشد گفتار کمک بزرگی کرده اند.ولی اگر نسبت به آن با بی تفاوتی و احتمالا بی صبری برخورد نمایند، باعث کندشدن رشد آن خواهند شد.

share

 

0-1  ماهگی : گریه های بی معنی .

1-3  ماهگی : گریه های انعکاسی .

3-6  ماهگی :  صدا سازی اولیه ( غان و غون ) .    

6-12 ماهگی : يک يا دو کلمه را بيان ميکند وصدا سازی آهنگين  بصورت تقليد طوطی وار انجام می دهد.    

12-18 ماهگی: پ - ب - م- ه -  را در حين صدا سازی بيان مي کند 20-2 کلمه را بيان می کند سعی در جلب توجه ديگران دارد .       

از اشاره برای درخواستهای خود استفاده می کند .      

share

گفتار درمانی یکی از شاخه های علم توانبخشی میباشد که به درمان افراد مبتلا به اختلالات گفتاری می پردازد .

اختلالات گفتاری آن دسته از اشکالات یا نقص هائی هستند که بر روی زبان ، گفتار ، صدا و آهنگ تاثیر می گذارند .

گفتار درمانی با توجه به مهارت های ذکر شده با یکی از موارد بسیار پیچیده و ضروری انسان یعنی ارتباط سر و کار دارد .

علم گفتار درمانی در آغاز به شناسائی گفتار و رشد طبیعی آن و سپس به بررسی اختلالات موجود در روند طبیعی اش میپردازد و تلاش در جهت رفع موانع آن دارد.

صفحه‌ها