share

ارتباط سطح پايين روي و تب در كودكان

تحقيقات نشان مي‌دهد سطوح پايين روي در خون كودكان با تب هاي ناگهاني در كودكان مرتبط است. 

مطالعه از سوي محققان هندي نشان داد سطوح پايين روي در خون كودكان با تب هاي ناگهاني در آنان مرتبط است، همچنين محققان يكي از علت هاي اين بيماري را در سطوح پايين اين ماده در بدن دانسته‌اند.

بنا بر اين گزارش كه از سوي محققان انستيتوي كانچي هند انجام گرفته محققان سطح روي در خون 38 كودك را در طي 3 ماه بررسي و مشاهده كردند كودكاني كه با تب هاي شديد به بيمارستان اعزام مي‌شدند با كاهش سطح اين ماده روبرو بوده‌اند. يادآور مي‌شود، روي يكي از مواد اصلي در كاركرد طبيعي سيتسم بدن است كه باعث توسعه و كنترل سيستم عصب مركزي بدن مي‌گردد .

منبع:
مرکزتحقیقات نوزادان دانشگاه مشهد

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.