share

از جملات امری و تهدید در ارتباط با کودکتان بپرهیزید

  •  از جملات امری و تهدید بپرهیزید زیرا:

الف) کم کم تاثیرش را از دست می دهد .
ب) کودک اعتماد به نفسش را از دست می دهد .


اگر لازم است ، عذر خواهی کنید ، به اشتباه خودتان اعتراف کنید ؛ با این کار پیش بچه عزیز می شوید و او گذشت و پذیرش خطاها را می آموزد . آرامش در محیط خانوادگی « غذای روحی » برای او است . با کمی گذشت می توان آن را به او داد .
* به سوالاتش پاسخ دهید (هر چند زیاد یا بی معنی باشد).
* قاطعیت به موقع بهترین کمک برای یافتن شخصیت سالم و رشد او است؛ قاطعیت به موقع ، به معنای خشونت، دیکتاتوری و زور گویی نیست .


* بچه به عشق مداوم و سرشار والدین نیاز دارد . هر قدر که بزرگ می شود باز نوازش کردن او را قطع نکنید ، دستی به موهایش بکشید ، سرش را روی زانو قرار دهید، موقع خواب او را ببوسید .
* برای لذت بخش ترکردن زندگی ، لزوما نیاز به پول نیست بلکه احتیاج به کمی تخیل و آرزوست .
* برای هر چیزی چه کوچک ( از زود آمدن پدر به منزل) تا بزرگ، جشن بگیرید .
* همسر خود را تشویق کنید با بچه ها بازی کند .(البته بدون نق زدن )
* ایراد گرفتن از بچه ها باعث بی شخصیتی و ایجاد ترس در آنها می شود و پیش خود می گویند : مادرم که مرا دوست ندارد ، چه فایده ای دارد؟ برای این که خوشحالش کنم باید تسلیم عقیده اش بشوم .
* باید فرزند را آن چنان که هست بپذیرید نه این که او را آن چنان بخواهید که آرزو دارید باشد .زیرا در مورد دوم این خطر وجود خواهد داشت که وی حالتی تدافعی بگیرد و خود را در لاکی نفوذ ناپذیر محبوس سازد .
* کودک به کسانی علاقه پیدا می کند که او را درک کنند وسعی نمایند به زبان او صحبت کنند .
* دانش دیگران را به شرطی می پذیرد که در پیمودن راهش به او کمک کند، نه آن که ابزاری برای اثبات نادانی وی، چه ظاهرا و چه باطنا باشد .
 

منبع:
هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.