share

از چه زمانی می توان غذاهاي کمکی را براي کودك شروع کرد؟

شیرخوار بعد از پایان 6 ماهگی علاوه بر شیر ما در براي تامین نیازهاي تغذیه اي به سایر غذاها نیاز دارد. دستگاه گوارش کودك در این سن به اندازه اي تکامل یافته است که بتواند بعضی غذاها را هضم کند. اکثر کودکان قبل از 6 ماهگی نیازي به

تغذیه تکمیلی ندارند .

غذاها و مایعات اضافی به تنهایی کافی نیستند و تغذیه با شیرمادر را تکمیل می کنند. در دوره 12-6ماهگی این غذاها باید از نظر تنوع و مقدار بتدریج مکمل شیرمادر شوند نه آنکه جانشین آن گردند چون شیرمادر همچنان بعنوان منبع مهم تغذیه بیش از نیمی از نیازهاي تغذیه اي شیرخوار را تامین می کند. در این دوران شیرخوار بسیار آسیب پذیر است.او نحوه خوردن غذاهاي جامد و نیمه جامد را می آموزد و باید بطور مکرر و با حوصله تغذیه شود

منبع:
کتاب راهنمای تغذیه باشیر مادر-وزارت بهداشت

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.