share

افسردگی پدر وخطرزایمان زودرس

افسردگی پدر در دوران بارداریباعث افزایش زایمان زودرس می شود
احساس پدرشدن و ورود عضو جدید به خانواده بویژه فرزند اول باعث می شود تا پدران در معرض احتمال بروز افسردگی باشند ولی برخی مطالعات جدید بویژه مطالعه ای که اخیرا در سوئد انحام شده نشان میدهد که این امر باعث افزایش احتمال زایمان زودرس و تولد نوزادنارس می گردد که باخطرات خاص خودهمراه است واین مسئله هشداری است که باید به سلامت روان زوجین در طول بارداری توجه بیش از پیش نمود

 

منبع:
http://www.medicalnewstoday.com

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.