share

برخورد با اسهال در کودکان

یک عفونت ویروسی که موجب اسهال و استفراغ می شود ممکن است برای مدت 1 یا 2 روز کودک شما را کج خلق کند.

در غیر این صورت اگر کودک شما سالم باشد علائم مریضی باید خود بخود از بین برود. ممکن است پیشنهاد دکتر متخصص شما خوراندن مایعات به نوزاد باشد برای فراهم کردن مایعات و الکترولیت مانند سدیم و پتاسیم که بر اثر اسهال از بین رفته اند.

اگر شما خودتان به کودک شیر میدهید ممکن است پیشنهاد دکتر متخصص ادامه روند شیردهی طبیعی باشد.

اگر کودک شما از رژیم غذایی خاصی پیروی میکند ممکن است دکتر متخصص شما آشامیدنی مخصوص دارای الکترولیت را تجویز کند.

داروخانه ها معمولا نوشیدنی های مخلوط آماده با مقادیر کافی الکترولیت برای کودکان نوپا و نوزادان آماده دارند. تجویز داروهای نوشیدنی خانگی ممکن است دارای مقادیر کافی الکترولیت نباشند و نباید مورد استفاده قرار گیرند.

منبع:
وبسایت کودک سالم - آکادمی پزشکان اطفال آمریکا

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.