share

تواناییهای شیرخوارپانزده ماهه-2

وقتی احساس می کنید کودک در موقع غذا خوردن سیر نشده است. بگویید  بیشتر  ، بیشتر، یا با جمله ی کامل از او بپرسید: غذای  بیشتری  می خواهی ؟ با تکرار  کلمه  آن مفهوم  را برایش جا  بیندازید و در صورتیکه  کلمه بیشتر را درست به کاربرد او را تشویق کنید.  در مورد کارهایی که دوست دارد این تمرین را تکرار کنید. 

مثلاً موقع سواری دادن او روی شانه  خود بپرسید : بیشتر ؟ بیشتر ؟ . در این سن شیرخوار تا حدودی خواسته هایش را بیان می کند.
در این سن ، شیرخوار برای کلمات جایگزین های خاصی دارد مثلاً لغات خاصی را به جای اسم ، خواهد و برادرش به کار می برد و از صداهای م ، ب ، پ ، به خوبی استفاده می کند.
می تواند پدر و مادرش را در بغل بگیرد و احساس شعف کند.
رفتار بزرگسالان  را در کارهای ساده  تقلید می کند. بچه در انجام کارهای خانه دخالت دهید مثلا ً در موقع جابجا کردن لباسها ابتدایک حوله  را به او نشان بدهد و نامش را بگویید و بعد از او بخواهید حوله ها را از بین لباسها جدا کند و کنار بگذارد.

همینطور  او را در موقع ریختن  اسباب بازیهای در سبد راهنمایی کنید و بعضی کارها را جزء برنامه  روزانه را به عهده او بگذارید مثلاً در آوردن قاشق  و چنگالها از ماشین ظرفشوئی.بعد از یکسالگی  آموزش مسئولیت پذیری به کودک شروع می شود.
می تواند به حالت خزیده از پله ها پایین بیاید ، او را به حالت  چهار دست و پا روی پله سوم قرار دهید و خودتان  کم کم پایین بیایید و ازاو بخواهید بدنبال  شما بیاید او می تواند با حفظ تعادل  آرام آرام  به حالت  بر عکس از پله ها پایین بیاید.  اول پا را پایین بگذارد و بعد عقب عقب به حرکت خود ادامه دهد.
برای گرفتن  مداد از انگشت  شست و اشاره استفاده می کند و سه انگشت  دیگر را بعنوان حائل مداد استفاده می کند. اگر آن را به انگشت  کوچک تکیه دهد اشتباه است.
می تواند با سه مکعب  ، برج بسازد. ابتدا خودتان  اینکا را انجام بدهید و بعد از او بخواهید که تلقید کند.

منبع:
کتاب : دستم بگرفت و پا به پا برد ترجمه دکتر رویا شاپوریان متخصص اطفال

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.