share

تواناییهای شیرخوار هجده ماهه 1

اگر در هنگام قدم زدن در محدوده ی خانه ی خود یکی از همسایه ها یا اقوام را ببینید کودک عکس العمل  مناسبی در مورد شناختن  آشنایان از خود نشان می دهد.
پس از بازکردن بند کفشش می تواند آن را از پایش در آورد بهتر است  اول با کفش  برادر یا خواهر بزرگترش این کار  را تمرین  کنید که کاملاً گشاد باشد و حرکت پا در هنگام  در آوردن کفش را تجربه  کند یا قسمتی  از پا را شما با حرکت در آورید و از او بخواهید  آن را کامل کند.  بهتر است بچه روی صندلی  نشسته و پاهایش آویزان باشد . در حین بازی او را تشویق کنید که کفش عروسکش را از پای او خارج کند.
برجی با 4 مکعب  می سازد ،  خط عمودی می کشد  ، تقریباً به تنهایی غذا می خورد و در هنگام داشتن مشکل به طریقی تقاضای  کمک می کند ، بسته هدیه  را خود بازش می کند . صبر داشته باشید تا خودش این کار را به تنهایی انجام دهد.
در این سن می تواند با کمک از پله ها بالا برود. می توانید دست دیگر او را بگیرید و تشویق کنید که یک دستش را روی نرده بگذارد، اگر موسیقی مارش مانندی پخش کنید و دست وپاهایتان را مثل سربازها منظم حرکت بدهید بسیار مناسب است . پایین آمدن را نیز با گرفتن دست شما انجام می دهد.
در حدود 12 شی را به خوبی  می شناسد و نشان می دهد. مثلاً بگویید عروسکت را بردار ، یا بپرسد خرست کجاست ؟ بهتر است از اشیای معمولی  و آشنا استفاده کنید و هر  روز تعداد آنها را بالاببرید ،  دستهایمان را با چه می شوییم ؟ صابون ، به دندانها چه می زنیم ؟ مسواک ، سپس با پرسیدن سئوال این چیه  از یکدیگر تعداد اسامی را اضافه می کنیم.

منبع:
کتاب : دستم بگرفت و پا به پا برد ترجمه دکتر رویا شاپوریان متخصص اطفال

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.