share

راهنمای تحول حرکتی و مهارت دستی در کودک 3تا 6 ماهه

 

ماه چهارم

 حرکاتی که آغازگر غلت خوردن است را نشان می دهد.

 اشیا را می گیرد و سعی دارد آن ها را به دهان ببرد.

- سعی کنید او را با کمک چند بالش بنشانید و از اطراف مدام او را صدا کرده و دالی بازی کنید.

- اسباب بازیها را جلو دستانش قرار دهید تا مجبور شود دستش را دراز کند.

- هرگاه دست دراز کرد کاری کنید تا آن شیء را بگیرید و برای تشویق شدنش مدام لبخند بزنید.

- به کودک جغجغه بدهید. بهترین وسیله بازی در این سن، جغجغه است.

ماه پنجم

  سر و گردن خود را به حالت دراز و نشست بالا و پائین می برد.

- در حالتی که او را در آغوش گرفته اید و ریتم ملایمی نیز نواخته می شود، او را تاب و تکان دهید.

- مدام با او بازی بده وبستان بکنید .

(با گذاردن چیزی در دست او و بعد باز پس گرفتن آن).

- بگذارید کاغذها را مچاله کند.

ماه ششم

  غلت زدن را یاد گرفته است.

- بازیهای پرجنب و جوش با او انجام دهید.

- همراه کودک خود روی شکم بر روی زمین بخوابید و دستها و پاها را بالا ببرید(هواپیما بازی ) او را روی پای خود بگذارید و آرام به بالا و پایین بیاندازید.

- به او نشان دهید چگونه اشیا را دست به دست کند .

منبع:
کتاب طب کودکان نلسون

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.