share

زردی نوزادی: شیر مادر را قطع کنم؟

در مواردی زردی نوزادی می تواند ناشی از شیر مادر باشد وبرخی مواد مترشحه در شیر مادر باعث تشدید آن شود .
در گذشته برای رفع زردی به مادران توصیه میشد که در مواردی که نوزادشان دچار زردی میشد برای مدت مشخصی مثلا 48 ساعت به جای شیر مادر از شیر خشک استفاده شود تا باعث کاهش زردی نوزادشان شود.
ولی براساس مطالعات علمی صورت گرفته دیگر چنین توصیه ای منسوخ شده وبا توجه به فواید بی پایان شیر مادر توصیه می شود در هر شرایطی در این گونه موارد از شیر مادر استفاده شودو تغذیه با شیر مادر قطع نشود

منبع:
کتاب طب کودکان نلسون-کتاب طب نوزادان فاناروف

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.