share

سوراخ بین دو دهلیز

در نقص دیواره بین دهلیزی ، سوراخی بین دو حفره دریافت کننده خون ( دهلیزها)وجود دارد که باعث می شود مقداری از خون دهلیز چپ از طریق سوراخ به دهلیز راست رفته و با خون موجود در دهلیز راست مخلوط شود. سپس خون موجود در دهلیز راست به بطن راست رفته  و درنهایت  وارد شش ها  می شود.چند نوع از این اختلال وجود دارد که شایعترین  نوع آن سوراخ در قسمت میانی دیواره  ( نقص ثانویه ) است که حدود 7 درصد  کل بیماریهای قلبی مادرزادی را در بر می گیرد. بعضی مواقع سوارخ در ناحیه تحتانی دیواره بین دهلیزی( نقص اولیه) قرار داردکه با اختلال دریچه میترال به صورت نارسایی دریچه میترال همراه است. گاهی نیز نقص در قله دیواره بین دهلیزهاست.( نقص سینوس وریدی) که با اختلال وریدی لب فوقانی ریه راست همراه است. کودکان مبتلا معمولاً علائمی نداشته و در ضمن یک معاینه فیزیکی روزمره با شنیدن سوفل قلبی ممکن است احتمال وجود بیماری مطرح گردد. بیماری در هر  سنی از کودکی تا بلوغ نیز ممکن است تشخیص داده شود.تشخیص بیماری در دهه سوم عمر نیز غیر معمول نیست. در مواردی که سوراخ در پایین ترین قسمت دیواره بین دهلیزی و همراه با اختلالات دریچه  میترال وتریکوسپید بستگی به شدت میزان نارسایی دریچه ها ، ممکن است علائم در دوران شیرخواری با رشد ناکافی ، عفونت های مکرر  و علائم نارسایی قلب ظاهر گردد.
کودکان مبتلا به نقایص کوچک و حتی متوسط معمولاَ دوران کودکی خود را بدون هیچگونه مشکلی سپری می کنند. در نهایت این بار اضافی بر قلب درعرض سالهای طولانی باعث فشار  روی قلب راست شده ومنجر به بزرگ شدن دهلیز وبطن راست می شود. درنتیجه در سنین میانی زندگی قلب دچار خستگی می شود. بنابراین بستن سوراخ بین دهلیزی در دوران کودکی بایدانجام شود.
در مواقع  جراحی با استفاده از دستگاه قلب و ریه  مصنوعی ، قلب باز شده و در صورتی که سوراخ کوچک باشد با چند بخیه بسته  می شود. اگر سوراخ  بزرگ باشد گذاشتن وصله برای بستن  سوراخ الزامی است.

منبع:
هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.