share

شروع دیرتر از موعد غذاهاي کمکی چه خطراتی دارد؟

کوك غذاهاي اضافی مورد نیاز براي تامین نیازهاي در حال رشدش را دریافت نخواهد کرد،رشد و تکامل کودك آهسته تر می شود،ممکن است کودك مواد مغذي لازم براي پیشگیري از سوء تغذیه و اختلالاتی مثل کم خونی فقرآهن را دریافت نکند

منبع:
کتاب راهنمای تغذیه باشیر مادر-وزارت بهداشت

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.