share

مراحل بازسازی زندگی پس از طلاق

  • مراحل بازسازی زندگی پس از طلاق:

1-  انکار: " نمی توانم باور کنم چنین اتفاقی برای من افتاده است".

2-  ترس: " ترسهای زیادی دارم".

3-  سازگاری: " اما وقتی بچه بودم این روش موثر بود".

4-  تنهایی: " هرگز اینقدر احساس تنهایی نکرده بودم".

5-  دوستی: " آن همه دوست و آشنا کجا رفتند؟"

6-  احساس گناه/ طرد شدن: " برنده(1) ، بازنده(0)

7-  غم: "فقدان بزرگی را احساس می کنم".

8-  خشم: "ای لعنتی....".

9-  رها کردن: "کندن و رها شدن کار مشکلی است".

10-  خود ارزشمندی: " هر چه باشد من آنقدر هم بد نیستم".

11-  انتقال: "بیدار شده ام و می خواهم آثار گذشته را از زندگی خود پاک کنم".

12-  صداقت: " خود را پشت نقاب پنهان کرده بودم".

13-  عشق: " آیا ممکن است کسی منن را واقعا دوست داشته باشد؟"

14-  اعتماد: "زخمهایم در حال التیام است".

15-  تمایلات جنسی: "مایلم، اما می ترسم".

16-  استقلال: "به نظر شما اشکالی ندارد؟"

17-  هدفمندی: "حالا برای آینده ام اهدافی دارم".

18-  آزادی: " از پیله تا پروانه". 

منبع:
کلیدهای بازسازی زندگی پس از طلاق نوشته : دکتر بروس فیشر، دکتر رابرت آلبرتی، ترجمه: اکرم اکرمی

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.