share

پیشگیری از حوادث در کودکان / قسمت اول


پیشگیری از حوادث ترافیکی
مهم ترین و موثرتین روشهای اثبات شده در پیشگیری از حوادث ترافیکی به شرح زیر می باشد:
• آموزش کودکان حتی المقدور درمحیط های شبیه سازی شده ترافیکی
• بستن کمربندایمنی
• استفاده از کلاه ایمنی دوچرخه و موتورسواری
• به کارگیری صندلی محافظ کودک
• منع تردد کودکان و استفاده از خطوط عابرپیاده
• سرعت مجاز
• تنها رها نکردن کودک در وسیله نقلیه
• گواهینامه رانندگی و محدودیت های رانندگی برای رانندگان جدید
• قانون منع استفاده از الکل حین رانندگی
• وضع و اعمل قانون کاهش سرعت در اطراف اماکن آموزشی ، تفریحی و مسکونی

منبع:
هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.