share

چرا تغذیه با فنجان بهتر از بطري است؟

گاهی تغذیه مستقیم از پستان ممکن نیست. در چنین شرایطی تغذیه با فنجان بهترین و ایمن ترین روش جایگزین براي تغذیه از پستان است. هر شیرخواري که قادر به مکیدن باشد، می تواند شیر را از فنجان بنوشد. حتی شیرخواران نارس می توانند خیلی زودتر از آنکه قادر به تغذیه با بطري باشند با فنجان تغذیه شوند و هر زمان که ضروري باشد حتی پس از تولد می توان استفاده از فنجان را شروع کرد. پس هرگاه نیاز باشد شیرخوار را با شیردوشیده شده مادر بوسیله فنجان تغذیه می کنند. بدین ترتیب شیرخوار از مزایاي شیرمادر بهره مند می شود و وقتی شیرمادر در دسترس نباشد، سایر شیرها را نیز باید با فنجان به شیرخوار بدهند.

منبع:
کتاب راهنمای تغذیه باشیر مادر-وزارت بهداشت

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.