share

چگونه به فرزندمان اعتمادبه‌نفس بدهيم؟

روی يكی از صندلی های پارك بنشينيد و به محوطه بازی كودكان دقت كنيد. بچه‌ها را كه در حال دويدن، پريدن يا بالارفتن از اسباب‌بازی ها هستند،‌ نگاه كنيد ...
پيداكردن بچه‌هايی كه با جسارت بيشتری از وسايل بازی استفاده می كنند، اصلا سخت نيست. انگار قدم‌هايشان را محكم‌تر برمی دارند و از اينكه هر كدام از وسايل بازی جديد را حتی برای اولين‌بار امتحان كنند، ترسی ندارند، اما بچه‌هایی را هم مي‌توانيد ببينيد كه براي قدم برداشتن حتی در سطح صاف از پدر و مادرشان كمك می خواهند. اين تفاوت بارز رفتار به عقيده روان‌شناسان به دليل خصوصيتی به نام «اعتمادبه‌نفس» است .

تمام والدين براي افزايش و تقويت اعتمادبه‌نفس فرزندشان تلاش می كنند. كودكی را تصور كنيد كه برای اولين‌بار تصميم دارد از يك پارچ آب برای خودش آب بريزد. اولين واكنش پدر و مادرها معمولا اين است: «عزيزم! حواست رو جمع كن آب رو نريزی.» اما به نظرتان اين جمله چطور است؟ «باريکلا كه خودت برای خودت آب می ريزی، عزيزم!» در اين مطلب روش‌هايی براي تقويت اعتمادبه‌نفس كودك پيشنهاد شده است .

  • الگوی مثبتی برايش باشيد

حتما شما هم چند بار در دوران نوجوانی چنين جمله‌هايی را به زبان آورده‌ايد: «آرزو دارم اين كار را انجام دهم، اما نمی توانم.» اين جمله‌های منفی كه ناشی از ناتوانی در انجام امور است، به رفتار والدين مرتبط است. كودكان دقيقا از رفتار پدران و مادران الگوبرداری می كنند. پس اگر مشغول انجام كاری هستيد و مستاصل هم شده‌ايد، از اين جمله استفاده نكنيد: «رييسم خواسته اين فايل را روي سيستم پاورپوينت اجرا كنم اما اصلا نمی توانم تا آن موقع اين كار را انجام دهم.» با بيان چنين جمله‌هايی غيرمستقيم به فرزندتان نداشتن اعتمادبه‌نفس را منتقل می كنيد. حتی اگر قادر به انجام كاری نيستيد، مثبت صحبت كنيد: «رييسم خواسته اين فايل را روي سيستم پاورپوينت اجرا كنم. هنوز نتوانسته‌ام ولی تمام تلاشم را انجام می دهم و مطمئنا به نتيجه دلخواهم می رسم. با يك برنامه‌ريزی صحيح حتما می توانم انجامش دهم.» در تمام اين مدت فرزند شما به گفته‌هايتان گوش می دهد و به اينكه با يك كار سخت چگونه برخورد می كنيد، توجه دارد.

  • بگذاريد ريسك کند

به فرزندتان بياموزيد حتی اگر نتيجه نهايی آنچه انتظارش را داشته، نباشد، اينكه راه مورد علاقه خود را انتخاب و برای انجام آن تلاش كند، ارزشمند است و بخش زيادی از كار را پيموده است اما اين تفكر مخصوص افرادی است كه اعتمادبه‌نفس دارند و از به نتيجه نرسيدن نمی ترسند. فرزندتان را ترغيب كنيد در فعاليت‌های گروهی در مدرسه‌ مانند عضويت در تيم‌های ورزشی، گروه‌های موسيقی يا حتی گروه‌های علمی شركت كند. با اين كار او فرصت نشان دادن توانايی هايش را به دست می آورد و حتی ممكن است در اين گروه‌ها به عنوان سرگروه نقش‌هايی را برعهده بگيرد كه در تقويت اعتمادبه‌نفس او نقش زيادی خواهد داشت.
اقدام ديگری كه می توانيد انجام دهيد، برنامه‌ريزی براي گردش‌های كوتاه اما هيجان‌انگيز خانوادگی است؛ دوچرخه‌ای كرايه و مسيری را از قبل انتخاب كنيد و به فرزندتان بگوييد يك گردش غيرمنتظره داريد. مسير حركت را به او نگوييد. بگذاريد در عمل انجام شده قرار بگيرد، ترس را بيازمايد و اعتمادبه‌نفسش افزايش پيدا كند.
مسابقه‌های 2 نفری بين خودتان و او ترتيب دهيد؛ بذرهای يك گياه خاص را تهيه كنيد و از فرزندتان بخواهيد آن را بكارد و مسووليت پرورش‌اش را برعهده بگيرد. با ديدن روند رشد گياه شما و رسيدگی تان به آن، او هم ترغيب می شود اين كار را انجام دهد و ترس از انجام كارهای انفرادی كم‌كم در وجودش از بين می رود.

  • به او حق انتخاب بدهيد

وقتی برای خريد لباس كودك می رويد، به هماهنگ‌كردن رنگ‌های لباس‌های مختلف توجه می كنيد اما ممكن است فرزندتان رنگ‌هایی را انتخاب ‌كند كه خيلی هم با هم جور نيستند و شما دوست نداريد لباسی با آن رنگ‌ها بپوشد.
اينكه كودك شما چند رنگ ناهماهنگ را انتخاب كند، خيلی بهتر از اين است كه هميشه شما انتخاب كنيد. به او حق انتخاب بدهيد. بخش مهمی از شكل‌گيری اعتمادبه‌نفس كودك به انتخاب‌های مستقل او بستگی دارد. حتی اگر انتخاب‌هاي درست و بجايی نباشد. مطمئن باشيد پس از چند بار، انتخاب‌های درستی خواهد داشت چون به خودش اعتماد دارد.

  • به اندازه ستايشش كنيد

براي تشويق كودكتان هم حد و مرز قائل شويد. اينكه دختر 10 ساله شما از دستمال كاغذی برای پاك كردن لبش هنگام غذاخوردن استفاده می كند امری بديهی است و نيازی نيست بابت اين كار هديه‌ای دريافت كند. بچه‌ها خيلی سريع همه چيز را می آموزند و شما به صورت ناخودآگاه به اين دليل كه حس پدر و مادری داريد، آنها را تشويق می كنيد. اينكه كودك را تشويق می كنيد، بسيار عالی است اما به او حسی واقعی ببخشيد و اين حس را اغراق‌آميز نكنيد. در غير اين صورت فكر می كند اين كارهای ساده هم حتما خيلی سخت بوده و فقط او از عهده انجامش برمی آيد.

  • بگذاريد مشكلاتش را خودش حل كند

بچه‌ها با حل مشكلاتشان، اعتمادبه‌نفسشان را تقويت می كنند و به توانایی های خود پی می برند. آيا فرزندتان را در حالی كه مشغول پيداكردن يك تكه پازل است فقط تماشا می كنيد يا سريع تكه پازل گمشده را برايش پيدا می كنيد؟ آيا وقتی به سختی مشغول بستن دكمه‌های لباس با بند كفشش است، سرزنشش می كنيد و خودتان انجام اين كار را به عهده می گيريد يا اجازه می دهيد برای چند بار دكمه‌ها را جابجا ببندد يا بند كفشش وسط راه باز شود؟ مطمئن باشيد اگر بتواند اين كارهای ساده را بارها اشتباه انجام دهد، حتما در آينده با اعتمادبه‌نفس بيشتری مشكل‌های بزرگ‌تر را به تنهايی حل می كند.

منبع:
هفته نامه سلامت

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.