share

چگونه کودکانی خشونت طلب پرورش ندهیم؟

 

برای اینکه فرزندانی خشونت طلب پرورشش ندهیم بهتراست موارد ذیل را رعایت کنیم :

  • کودک را از پذیرش مسئولیت نترسانیم و انجام کارهاش را به خودش واگذار کنیم
  • در صورت عصبانیت از عملکرد کودک، علت عصبانیت خود را به او بگوییم
  • فضای خانه را پر از تنش و ناراحتی نکنیم
  • کودک را تنبیه بدنی نکنیم
  • کودک را با هم سن و سالان خودش و با کودکی خودمان مقایسه کنیم
  • کودک را برای انجام کارهای جنگجویانه و پر زد و خورد تشویق نکنیم
  • با بحث و جدل های طولانی و تحقیر و مسخره کردن سعی در شکست دادن کودک نکنیم
  • مسائل انضباطی را با خشم و نفرت همراه نکنیم
  • به حالت های عصبی کودک بی توجهی نکنیم و به سادگی از کنار آنها نگذریم
  • با تحکم و تحقیر با او صحبت نکنیم و او را در انجام کارها ناتوان نشماریم

در صورتی که موارد فوق را رعایت نکنیم موجب بروز و رشد خشونت در کودکان خواهیم شد. عدم رعایت این موارد در محیط خانه سبب ایجاد ترس در کودک شده و اصولا همه افراد برای پوشاندن ترس های بی شمار خود از دیگران، رو به خشونت می آورند و کودکان نیز از این امر مستثنی نیستند، همچنین والدین باید در شیوه های انضباطی مخصوص خود دقت نظر کافی داشته باشند، زیرا گاهی این روش های نادرست انضباطی موجب افزایش خشم، ترس و ناامیدی در کودک می شود .

این دسته از والدین معمولا خط کشی های مرسوم خود را بدون آوردن دلیل به کودک گوشزد می کنند بی آنکه دقت داشته باشند که عدم ذکر دلیل موجه، باعث می شود که کودک با باید و نبایدهای بی شماری روبه رو شود که منطقی نیز جهت انجام یا عدم انجام آنها نمی داند و همین امر سبب سرکشی وی شده و در نهایت خشونت درون او را افزایش می دهد .
 

توصیه‌ روزانه: 
کودک را از پذیرش مسئولیت نترسانیم و انجام کارهاش را به خودش واگذار کنیم.
منبع:
سلامانه

هم‌رسانی:

اولین نفر دیدگاه خود را ثبت کنید.

دیدگاه های خود را با بـه سـلوی به اشتراک بگذارید.