ویدئوکست

share

آزمايش غربالگری برای پيشگيری از ابتلا نوزادان به بعضي از بيماري ها ی قابل پيشگيری
(در صورت تشخيص زودرس) انجام مي شود.

share

بهتر است بدانيد که اولين ارتباط عاطفي شما با فرزندتان
تنها از طريق لمس کردن و نوازش وي ممکن است ، با
ماساژ دادن در حقيقت با نوزاد خود صحبت مي کنيد

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

share

اگرچه اکثر کودکان در حوالی یکسالگی راه می افتند
اما این زمان بطور طبیعی بین 8 تا 18 ماه ممکن است متغیر باشد

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

صفحه‌ها