ویدئوکست

share

اگرچه اکثر کودکان در حوالی یکسالگی راه می افتند
اما این زمان بطور طبیعی بین 8 تا 18 ماه ممکن است متغیر باشد

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

share

فارنژیت یا التهاب گلو توسط عفونتهای باکتریایی مانند استرپتوکوک و یا عفونتهای ویروسی ایجاد می شود .
شایعترین علت ایجاد التهاب و درد گلو بیماریهای ویروسی است که در بسیاری از موارد جزو ویروس های
سرماخوردگی می باشند در اینجا منظور از فارنژیت، عفونت حاد چرکی گلو توسط باکتری استرپتوکوک است

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

share

اگر شک کرديد يا متوجه شديد که نوزاد شما شديد تکان داده شده است
بلافاصله نوزاد را به اورژانس ببريد. مراقبت زود مي تواند نوزاد شما را نجات دهد

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

share

وقتی يک نوزاد يا يک بچه زيريک سال تکان داده مي شود ممکن است آسيب ببيند
وقتی والدين يا کسی که نوزاد را نگه می دارد نمي توانند گريه نوزاد را قطع کنند
نااميد و عصباني مي شوند و نوزاد را تکان مي دهند تا آرام شود

تهیه و تدوین: دکتر جدیری
مهندس صادقپور

صفحه‌ها