ویدئوکست

share

وقتی يک نوزاد يا يک بچه زيريک سال تکان داده مي شود ممکن است آسيب ببيند
وقتی والدين يا کسی که نوزاد را نگه می دارد نمي توانند گريه نوزاد را قطع کنند
نااميد و عصباني مي شوند و نوزاد را تکان مي دهند تا آرام شود

تهیه و تدوین: دکتر جدیری
مهندس صادقپور

share

میزان بروز شکاف لب همراه یا بدون شکاف کام 1 مورد از هر 750 تولد می باشد و
میزان بروز شکاف کام به تنهایی 1 مورد از هر 2500 تولد می باشد.

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

share

دست ها مهمترين منبع انتقال ميکروبها به بدن نوزاد هستند.
بنابراين مراقبت از نوزاد همواره بايد با دستان تميز صورت گيرد

صفحه‌ها