• ویدئوکست

لب شکری (شکاف لب) - کام شکری

میزان بروز شکاف لب همراه یا بدون شکاف کام 1 مورد از هر 750 تولد می باشد و
میزان بروز شکاف کام به تنهایی 1 مورد از هر 2500 تولد می باشد.

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

هم‌رسانی:
تصویر admin

admin